Các ngân hàng kiếm tiền “vượt mặt” doanh nghiệp bất động sản trên HNX

Kim Anh

Trong năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của 325 công ty niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017, chủ yếu tập trung ở các ngành tài chính, công nghiệp và bất động sản.

Theo thống kê của Sở GDCK Hà Nội, đến hết tháng 2/2019 đã có 360/369 công ty niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý 4/2018số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2018. Chưa kể 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV,SJ1, KTS, SLS, VDL.

Báo cáo tự lập cho thấy, 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 quý năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 19.935,7 tỷ đồng, tăng 2.042,3 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

Trong đó, có 7/11 ngành có tổng lãi năm 2018 tăng so với năm 2017, trong đó 3 ngành có tổng lãi tăng mạnh so với năm trước, tập trung ở ngành tài chính (tăng 2.827 tỷ đồng), ngành công nghiệp (tăng 674 tỷ đồng), ngành bất động sản (tăng 256 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hai năm 2017-2018 nhóm công ty ngành tài chính có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao lần lượt 54% và 48,7% (từ 5.824,9 tỷ đồng năm 2017 lên 8.659,3 tỷ đồng năm 2018). Mà chủ yếu là các ngân hàng, công ty chứng khoán…

Công ty của ngành bất động sản đem về tổng lợi nhuận 1.586 tỷ đồng, tăng 35,5% so với năm 2017. Sự tăng trưởng lãi là do đẩy mạnh hoạt động bán hàng hóa, tăng doanh thu, cắt giảm chi phí. Một số ngành có tổng lãi năm 2018 giảm mạnh so với năm trước là ngành xây dựng (giảm 1.714 tỷ đồng), ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 394 tỷ đồng)…

Tuy vậy, sàn HNX đã có 35 công ty báo cáo kết quả thua lỗ với tổng lỗ của năm 2018 là âm 1.011,1 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2017. Trong đó, có 3/11 ngành có tổng kết quả kinh doanh lỗ tăng so với năm 2017 lần lượt là ngành công nghiệp, ngành xây dựng và ngành y tế với tổng lỗ tăng -137,6 tỷ đồng.

Có 7/11 ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, đặc biệt có 4 ngành không có kết quả kinh doanh lỗ trong năm 2018 gồm có ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, ngành thông tin, truyền thông và các hoạt động khác, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Một số ngành có tổng lỗ giảm mạnh là ngành bất động sản (giảm lỗ từ -161,2 tỷ đồng năm 2017 xuống -1,7 tỷ năm 2018), ngành khai khoáng dầu khí (giảm lỗ từ -443,7 tỷ đồng năm 2017 xuống -322,9 tỷ năm 2018)…

Nhìn chung năm 2018, các công ty của ngành xây dựng có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018). Có tới 40/68 doanh nghiệp ngành xây dựng có kết quả kinh doanh năm 2018 giảm so với năm 2017.

Ở ngành xây dựng, một số doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2017 do tăng trưởng từ hoạt động xây lắp và gia tăng khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đồng thời áp dụng chính sách tinh giảm bộ máy, tăng cường công tác quản lý và tiết kiệm chi phí của công ty…

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường

Xem thêm

Liên kết