Khai mạc Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Khai mạc Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

15/09/2021 15:00

Chiều nay, 15/9, Hội nghị ‘Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần t...
Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của VUSTA

15/09/2021 10:40

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị 'Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai...

Liên kết