[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn: Hiện tượng Nam Cầu Kiền – Sinh thái và chưa sinh thái (Kỳ 4)

[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn: Hiện tượng Nam Cầu Kiền – Sinh thái và chưa sinh thái (Kỳ 4)

24/07/2021 16:44

Mặc dù phát triển sau nhưng các KCN Việt Nam lại tiếp thu được những thành tựu nghiên cứu mới nên phát triển các KCN khá...
[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn: Xu hướng phát triển các khu công nghiệp (Kỳ 3)

[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn: Xu hướng phát triển các khu công nghiệp (Kỳ 3)

23/07/2021 14:00

Tiếp theo kỳ trước, các Khu công nghiệp (KCN), đặc biệt là Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) đều có thể tiếp cận Kinh tế...
[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn nhìn từ KCN Nam Cầu Kiền: Chân dung Eco-Industrial Park (Kỳ 2)

[eMagazine] Kinh tế tuần hoàn nhìn từ KCN Nam Cầu Kiền: Chân dung Eco-Industrial Park (Kỳ 2)

22/07/2021 12:33

Trước khi nghiên cứu về tiếp cận Kinh tế tuần hoàn (KTTH) trong các khu công nghiệp (KCN), cần nghiên cứu, làm rõ hơn mộ...
Bài 2: Khu công nghiệp sinh thái - Chiến lược quy hoạch môi trường để phát triển bền vững

Bài 2: Khu công nghiệp sinh thái - Chiến lược quy hoạch môi trường để phát triển bền vững

08/10/2019 07:00

Trọng tâm của mô hình khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park, viết tắt là EIP) là tạo ra một môi trường phát tri...
Bài 1: Mặt trái của phát triển khu công nghiệp sinh thái

Bài 1: Mặt trái của phát triển khu công nghiệp sinh thái

07/10/2019 15:02

Khu công nghiệp sinh thái (Eco-Industrial Park viết tắt là EIP) đang trên đà phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên...

Liên kết