Chương trình hành động của ứng cử ĐBQH khóa XV - Chủ tịch VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng

Chương trình hành động của ứng cử ĐBQH khóa XV - Chủ tịch VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng

19/05/2021 14:22

Trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định luôn lắng nghe ý kiến c...
Chủ tịch VUSTA gửi thư chúc mừng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch VUSTA gửi thư chúc mừng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18/05/2021 12:51

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Chủ tịch Phan Xuân Dũng chúc các nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên...
Giới thiệu Chủ tịch VUSTA TSKH Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu Chủ tịch VUSTA TSKH Phan Xuân Dũng ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

05/03/2021 18:25

Tại Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của VUSTA, TSKH Phan Xuân Dũng được giới thiệu ứng cử Đ...
Chân dung TSKH Phan Xuân Dũng, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chân dung TSKH Phan Xuân Dũng, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

25/12/2020 12:46

TSKH Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII với 192/192 ủy viên...
Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

25/12/2020 11:06

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII với 192/192 ủy vi...

Liên kết