Phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

04/05/2021 14:47

Định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bền vững là nhiệm vụ hàng đầu của tỉn...
Đô thị xanh hướng phát triển bền vững đi vào cuộc sống

Đô thị xanh hướng phát triển bền vững đi vào cuộc sống

25/03/2021 08:43

Phát triển ‘đô thị xanh’ là giải pháp giúp các thành phố Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững, có bản sắc và thân t...
Lợi ích của công trình xanh trong bối cảnh ô nhiễm không khí

Lợi ích của công trình xanh trong bối cảnh ô nhiễm không khí

28/01/2021 09:47

Trước thực tế đáng báo động về ảnh hưởng tác động của ngành công nghiệp xây dựng với môi trường sống, cảnh quan và hệ si...
Công trình xanh cần được xem là định hướng phát triển các dự án bất động sản

Công trình xanh cần được xem là định hướng phát triển các dự án bất động sản

02/12/2020 08:33

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng công trình xanh cần được xem là định hướng chiến lược để phát triển thị trường BĐS nói chung...
Phát triển công trình xanh ở Việt Nam: Nhiều rào cản

Phát triển công trình xanh ở Việt Nam: Nhiều rào cản

28/11/2020 08:43

Mặc dù phát triển công trình xanh (CTX) được cho là xu hướng tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường ngày...

Liên kết