Cam kết môi trường của doanh nghiệp: Xác tín hay chỉ là lời hứa suông? (Kỳ 2)

Nhiều doanh nghiệp đã có cam kết bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM và các văn bản pháp quy khác nhưng vẫn để xảy ra vi phạm. Vậy, làm sao để kiểm chứng và đánh giá cam kết bảo vệ môi trường của họ?
Nỗi lo ô nhiễm môi trường đằng sau 'cơn sốt' điện mặt trờiBộ TN&MT yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khíĐằng sau những cam kết môi trường (Kỳ 1)
tm-img-alt

Kỳ 3: Masan Group và lời hứa về môi trường

Nhóm PV
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường

Liên kết