Năm 2023, ĐBSH thu ngân sách nhà nước đạt 720 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT cho biết, năm 2023 trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước.
Ra mắt Giải golf Kinh tế Môi trường vì cộng đồng năm 2024Tạp chí Kinh tế Môi trường giành giải Nhất cuộc thi viết về đa dạng sinh học trong KCN tại Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng diễn ra vào ngày 9/5, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 1 năm qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội của vùng đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước phát triển ổn định theo định hướng bền vững hơn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của vùng đạt 6,28%, đứng thứ 3/6 vùng kinh tế, gấp 1,24 lần so với bình quân chung cả nước.

Năm 2023, thu ngân sách nhà nước Đồng bằng sông Hồng đứng đầu cả nước, đạt 720 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1
Đồng bằng Sông Hồng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng.

Quy mô nền kinh tế giá hiện hành đạt hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm 30,1% GDP cả nước, đứng thứ 2/6 vùng kinh tế (sau vùng Đông Nam Bộ 30,2%); GRDP bình quân đầu người đạt 131,9 triệu đồng, đứng thứ 2 cả nước (sau vùng Đông Nam Bộ 166 triệu đồng).

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước (vùng Đông Nam Bộ ước đạt 689.000 tỷ đồng).

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2023 lớn nhất nước, ước đạt 17,382 tỷ USD (đứng trên vùng Đông Nam Bộ 11,394 tỷ USD), trong đó 5/11 địa phương trong vùng thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Quý I/2024, GRDP bình quân của vùng đạt 6,2% (bình quân cả nước 5,66%), thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 94.000 tỷ đồng, bằng 30,37% dự toán (311.000 tỷ đồng), xuất khẩu ước đạt 31 tỷ USD, chiếm 33,9% kim ngạch xuất khẩu cả nước (93 tỷ USD); giải ngân vốn đầu tư công của vùng ước 4 tháng đạt hơn 25.128 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch (cả nước 17,5%).

Chất lượng cơ sở hạ tầng vùng Đồng bằng sông Hồng ngày càng được cải thiện, có 4/11 địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhất cả nước (Quảng Ninh dẫn đầu cả nước, Hà Nội đứng thứ 4, Hải Phòng thứ 7, Bắc Ninh thứ 8).

Liên kết