• Chủ nhật 31/05/2020 21:02
  • Hotline: 0975.867.197
Đọc báo giấy
  • Chủ nhật 31/05/2020 21:02
  • Hotline: 0975.867.197
Kỷ Niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỳ 2)

Hiện nay, công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang đi vào diện rộng và chiều sâu, đòi hỏi rất cao về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ về phẩm chất và năng lực công tác. Bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
Phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Kỳ 1) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế' Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Đội ngũ cán bộ cần được “trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức”, trong đó “tập trung nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở”. Bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

phuong phap lam viec khoa hoc theo tu tuong ho chi minh ky 2 14131
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết cán bộ, học viên Trường Dân tộc miền núi Trung ương, ngày 12/02/1956. (Ảnh tư liệu)

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản:

Bồi dưỡng hệ thống phương pháp luận khoa học, những cơ sở pháp lý và những nguyên tắc, cách thức hoạt động cho đội ngũ cán bộ

Cần chú trọng bồi dưỡng về hệ thống phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo cơ sở, nền tảng để có năng lực tư duy, hướng tới giải quyết những vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu, tình hình mới cho đội ngũ cán bộ.

Theo đó, cùng với việc quán triệt sâu sắc hệ thống văn bản, pháp quy liên quan tới các mặt hoạt động của đội ngũ cán bộ, phải bồi dưỡng toàn diện về tri thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức, quản lý đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

Đổi mới, sáng tạo các hình thức, biện pháp, phương tiện bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học cho cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Trên cơ sở các hình thức, biện pháp bồi dưỡng cơ bản, cần linh hoạt lựa chọn các hình thức, biện pháp cụ thể. Trong đó, quan tâm các hình thức bồi dưỡng tập trung, bán tập trung; vừa làm, vừa học từ xa; bồi dưỡng qua hệ thống thiết chế văn hóa...

Phát huy tính tích cực, tự giác và sáng tạo của các chủ thể bồi dưỡng, đặc biệt là người học; khuyến khích tinh thần tự học của cán bộ, “lấy tự học làm cốt”, “đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức”.

Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên phải là những người có năng lực truyền thụ, hướng dẫn những nội dung có ý nghĩa cho phát triển năng lực tư duy, cho khả năng tổ chức, quản lý, điều hành của cán bộ. Cần đầu tư số lượng, chất lượng và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại cho bồi dưỡng cán bộ phù hợp tình hình mới hiện nay.

Chú trọng bồi dưỡng phương pháp phù hợp những nội dung mới của tình hình cho đội ngũ cán bộ

phuong phap lam viec khoa hoc theo tu tuong ho chi minh ky 2 14131
Đào tạo bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. (Ảnh tư liệu)

Trước sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tình hình dịch Covid-19, cán bộ phải có tri thức, phương pháp, khả năng ứng dụng khoa học trong tổ chức, hướng dẫn nhân dân phòng ngừa dịch bệnh, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững.

Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên được cập nhật, bồi dưỡng những tri thức khoa học hiện đại; năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ vào các hoạt động; quan tâm, tham gia xây dựng chính quyền điện tử theo kịp sự tiến bộ khoa học công nghệ và thích nghi – phòng, tránh dịch bệnh.

Cán bộ phải được bồi dưỡng cách thức làm việc từ xa, qua mạng, qua trực tuyến - online, truyền hình...; gương mẫu thực hiện và tích cực vận động nhân dân tham gia cuộc sống số, dịch vụ công trực tuyến, văn hóa trên không gian mạng.

Về vấn đề bảo vệ môi trường bền vững đang đặt ra có tính cấp thiết tới mọi quốc gia, dân tộc và mang tính toàn cầu. Chưa bao giờ vấn đề bảo vệ môi trường lại được quan tâm như hiện nay. Đội ngũ cán bộ cần được bồi dưỡng về năng lực hiện thực hóa các quan điểm, nghị định, thông tư của Đảng, Nhà nước về môi trường; có khả năng “Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi trường”.

Xây dựng môi trường dân chủ, gần dân, sát dân cho đội ngũ cán bộ hiện nay

Các tổ chức, đơn vị cơ sở cần chú trọng xây dựng không khí làm việc dân chủ và hợp tác, nêu gương cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ chốt. Người đứng đầu sẽ tác động mạnh mẽ tới đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân. Cán bộ phải có khả năng gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, hiện thực hóa “năm dân vận khéo” 2020; nhân rộng tập thể và cá nhân điển hình trong công tác dân vận, những mô hình có giá trị thiết thực như: Mô hình văn hóa công sở trong giao tiếp theo phương châm “ba xin - ba luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn giúp đỡ) và mô hình “Hẹn giờ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà”...

Kỷ niệm 130 năm Ngày Sinh nhật Bác, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với yêu cầu cao về phẩm chất, năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, đã đặt ra tính cấp thiết về việc nghiên cứu và bồi dưỡng phương pháp làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

kinhtemoitruong.vn
Xem phiên bản mobile