Rà soát không gian phát triển cây xanh đô thị, trước ngày 31/8

Bộ Xây dựng đề các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị và báo cáo về Bộ trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chính thức phê duyệt đề án trồng 1 tỉ cây xanhBảo vệ môi trường: Mô hình trồng hàng triệu cây xanh để khắc phụcTrồng một cây xanh thêm một mầm hạnh phúc

Mới đây, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị; xây dựng kế hoạch trồng cây xanh đô thị theo từng năm và giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đề án hoàn thành sẽ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước trồng được 1 tỉ cây xanh, trong đó có 690 triệu cây phân tán và 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất.

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, tổng hợp diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Trong tổng số 690 triệu cây phân tán trồng tại khu vực đô thị và nông thôn, Đề án đặt mục tiêu mỗi năm sẽ trồng khoảng 138 triệu cây với yêu cầu chọn loại cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh thái, tập quán canh tác từng địa phương, từng khu vực cụ thể.

Đối với 310 triệu cây trồng rừng (tương đương 180 nghìn ha), sẽ gồm 30 nghìn ha rừng đặc dụng, và rừng mới sản xuất là 150 nghìn ha.

Theo kế hoạch thực hiện, năm 2021, cả nước dự kiến trồng khoảng 182 triệu cây; từ năm 2022-2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm, trong đó cây xanh phân tán 142,5 triệu cây.

Tại khu vực đô thị, việc trồng cây sẽ được triển khai trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác.

Để thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; hoàn thiện chính sách quản lý và phát triển cây xanh đô thị, trong đó bảo đảm không gian, diện tích đất cho phát triển cây xanh sử dụng công cộng theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn..., làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trồng rừng, trồng cây xanh phân tán cụ thể hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn; chỉ ra các khó khăn, tồn tại, vướng mắc cụ thể của địa phương trong quá trình thực hiện; đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố báo cáo thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: số lượng, chủng loại cây trồng; công tác trồng, chăm sóc, duy trì, cắt tỉa, di dời; số lượng, diện tích công viên, vườn hoa; kinh phí cho công tác trồng, phát triển cây xanh đô thị; quy hoạch và quản lý quy hoạch cây xanh trong các đồ án quy hoạch đô thị; quỹ đất và công tác quản lý phát triển vườn ươm...

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lan Anh

Xem thêm

Liên kết