10 quốc gia, thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2020

PM2.5 được các chuyên gia cảnh báo là loại bụi nguy hiểm nhất, về lâu dài có khả năng gây rất nhiều bệnh nguy hiểm. Cùng Tạp chí Kinh tế Môi trường điểm lại 10 quốc gia, thành phố ô nhiễm môi trường nhất thế giới trong năm 2020.
Tạp chí Kinh tế Môi trường đứng thứ 4 về tuyên truyền chống ô nhiễm rác thải nhựaÔ nhiễm vi nhựa từ sợi dây dùng trong lĩnh vực hàng hảiEPPI thành lập Trung tâm đào tạo và bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt
10 quốc gia, thành phố ô nhiễm nhất thế giới năm 2020 - Ảnh 1

Nội dung: Cảnh Chân

Đồ họa: Hoàng Việt

Liên kết