Bộ chỉ số PEPI - Thước đo tăng trưởng xanh

Tại Việt Nam, bộ chỉ số PEPI đánh giá hiệu quả bảo vệ môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp bổ sung hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
Chính sách 'Tài chính xanh' vì sự phát triển bền vững: Phát pháo lệnh từ khối EU (Kỳ 1)Chính sách 'Tài chính xanh' vì sự phát triển bền vững: Đức muốn trở thành đầu tàu thế giới (Kỳ 3)Ra mắt Viện Chính sách Kinh tế Môi trường - EEPI
tm-img-alt
Nhóm PV
Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường

Liên kết