Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch nước

05/04/2021 10:38

Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Ch...
Infographics: Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Infographics: Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

28/11/2019 15:35

Quốc hội thông qua 11 luật, 17 nghị quyết và cho ý kiến vào 10 dự án luật; tiến hành công tác nhân sự; giám sát và quyết...

Liên kết