Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư

31/01/2021 14:29

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, T...
Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

25/01/2021 09:15

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta...
Đại hội XIII: Tin tưởng, quyết tâm đưa đất nước phát triển bền vững

Đại hội XIII: Tin tưởng, quyết tâm đưa đất nước phát triển bền vững

25/01/2021 09:03

Cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các vùng, miền Tổ quốc đều hân hoan hướng về Đại hội, tin tưởng Đại hội thành công, đ...

Liên kết

  • logo-viasee
  • logo-viasee
  • logo-viasee
  • logo-tintuc
  • kinh-te-xanh