Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc

25/01/2021 09:15

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta...
Cách mạng Tháng Tám: Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc

19/08/2020 07:07

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, “là một cuộc thay đổi cực kỳ...
Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam - Kết tinh của lịch sử, trọng trách trước lịch sử

03/02/2020 07:32

Lịch sử 90 năm của Đảng là lịch sử không ngừng phấn đấu trưởng thành, hy sinh tất cả vì lợi ích của giai cấp, của dân tộ...
Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam

24/01/2020 20:04

Mùa Xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là Mùa Xuân khởi đầu cho Thời đại mới của dân tộc Việ...
Cách mạng tháng Tám năm 1945: Mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc

Cách mạng tháng Tám năm 1945: Mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc

19/08/2019 09:59

Đúng ngày này 74 năm trước, 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, của Bác Hồ, dân tộc ta đã vùng lên khởi nghĩa giành ch...

Liên kết

  • logo-viasee
  • logo-viasee
  • logo-viasee
  • logo-tintuc
  • kinh-te-xanh