Gần 55.000 hecta cây trồng ở khu vực Trung Bộ bị hạn hán, thiếu nước

Gần 55.000 hecta cây trồng ở khu vực Trung Bộ bị hạn hán, thiếu nước

21/07/2020 08:36

Tổng cục Thủy lợi dự báo, đến cuối tháng 7, dung tích trữ trung bình các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ còn khoảng 36% dun...

Liên kết