Năm Du lịch Quốc gia 2022: Hướng đến du lịch xanh, bền vững

Năm Du lịch Quốc gia 2022: Hướng đến du lịch xanh, bền vững

26/02/2022 10:15

Du lịch xanh gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường... là mục tiêu được Quảng Nam hướng đến nhằm góp phần xây dự...
Việt Nam sẽ là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế và nội địa

Việt Nam sẽ là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế và nội địa

24/02/2022 10:20

Việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là phải bảo đảm a...
Lãnh đạo địa phương đề xuất nhiều giải pháp phục hồi du lịch Việt

Lãnh đạo địa phương đề xuất nhiều giải pháp phục hồi du lịch Việt

29/11/2020 07:32

Trong khuôn khổ “hội nghị Diên Hồng” lần thứ 2 của ngành du lịch vừa diễn ra, lãnh đạo các tỉnh, thành phố vốn được coi...

Liên kết