Thu tiền rác theo khối lượng: Phù hợp với xu hướng trên thế giới

Thu tiền rác theo khối lượng: Phù hợp với xu hướng trên thế giới

29/09/2020 07:00

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất thu phí xử lý rác thải theo khối lượng thay vì thu quân bình đầu người theo tháng...
Không thể 'bao cấp' phí rác thải

Không thể 'bao cấp' phí rác thải

17/06/2020 15:18

Thay đổi cách thức thu phí rác thải theo khối lượng, ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc xử lý rác thải từ...

Liên kết