Hạn chế tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Mekong

Hạn chế tình trạng thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Mekong

08/05/2020 06:30

Việc thiếu nước nghiêm trọng ở hạ lưu sông Mekong trong mùa mưa năm 2019 bị ảnh hưởng phần lớn bởi sự hạn chế nước chảy...
Đại gia Hà Thành bỏ bạc tỉ mua căn hộ thượng lưu: Nhận nhà 'khác xa' bản vẽ 3D

Đại gia Hà Thành bỏ bạc tỉ mua căn hộ thượng lưu: Nhận nhà 'khác xa' bản vẽ 3D

18/12/2019 16:05

Với quan niệm: nhà như một món “hàng hiệu đặc biệt”, xa xỉ khẳng định đẳng cấp chủ nhân, bởi thế, bất cứ ai cũng cố gắng...

Liên kết