Việt Nam nghiêm túc thực hiện chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính

Việt Nam nghiêm túc thực hiện chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính

04/07/2023 08:45

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đang thực hiện ch...
Gần 30.000 tỷ USD để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon tại ASEAN

Gần 30.000 tỷ USD để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon tại ASEAN

05/04/2023 09:14

Đến năm 2050, ASEAN sẽ cần 29.400 tỷ USD để sản xuất 100% năng lượng tái tạo. ASEAN đã đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng l...
Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác bền vững trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Việt Nam - Nhật Bản: Hợp tác bền vững trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

06/03/2023 09:09

Hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu đã đạt được những thành tựu to lớn và tá...
Phát triển hydro xanh trong chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam

Phát triển hydro xanh trong chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam

02/03/2023 09:01

Hydro xanh và những dẫn xuất của Hydro xanh đang được thế giới quan tâm và kỳ vọng là giải pháp có vị trí ngày càng quan...
Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

23/12/2022 14:51

Để có thể thực hiện được những mục tiêu trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, Việt Nam cần sự hợp tác và hỗ trợ từ...
Hoàn thiện chính sách, tìm nguồn lực cho tăng trưởng xanh

Hoàn thiện chính sách, tìm nguồn lực cho tăng trưởng xanh

19/12/2022 15:05

Đối với Việt Nam, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu “phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời “phát triển hài hòa giữa kinh t...
Phát triển điện gió ngoài khơi, hiện thực hóa cam kết Net Zero

Phát triển điện gió ngoài khơi, hiện thực hóa cam kết Net Zero

09/12/2022 14:56

Với đề xuất mục tiêu đạt 7 GW công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi vào năm 2030 trong dự thảo Quy hoạch điện VIII mới n...
Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bảo đảm thực hiện cam kết khí hậu tại COP26

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bảo đảm thực hiện cam kết khí hậu tại COP26

12/11/2022 08:37

Lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Quy hoạch lâm nghiệp cần bảo đảm thực h...
Hình thành thị trường phát thải carbon hiệu quả và bền vững

Hình thành thị trường phát thải carbon hiệu quả và bền vững

29/09/2022 13:55

Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26, Việt Nam cần kết hợp nhiều giải...
Chiến lược phát triển năng lượng: Nền tảng vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Chiến lược phát triển năng lượng: Nền tảng vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

08/09/2022 09:11

Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” v...
Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

20/08/2022 08:20

Việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh là một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở...
Kinh tế tuần hoàn: Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp

Kinh tế tuần hoàn: Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp

15/08/2022 14:45

Tăng trưởng xanh, sản xuất bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn là xu hướng phát triển tất yếu mà cả thế giới và Việt...
Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững

Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững

10/08/2022 14:30

Với chủ đề “Hài hoà phát triển kinh tế và BVMT hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững” như lời kêu gọi mạn...
6 khuyến nghị giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi xanh"

6 khuyến nghị giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi xanh"

09/08/2022 08:56

Để thực hiện các cam kết về chuyển dịch năng lượng công bằng, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình sản xuất năng lượng tái t...
Hội nghị Môi trường toàn quốc V: Nỗ lực vì tương lai bền vững hơn

Hội nghị Môi trường toàn quốc V: Nỗ lực vì tương lai bền vững hơn

08/08/2022 11:19

Bộ TN&MT lựa chọn chủ đề của Hội nghị năm nay là “Hài hoà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế...

Liên kết