Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bảo đảm thực hiện cam kết khí hậu tại COP26

Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia bảo đảm thực hiện cam kết khí hậu tại COP26

12/11/2022 08:37

Lâm nghiệp là ngành kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Quy hoạch lâm nghiệp cần bảo đảm thực h...
Hình thành thị trường phát thải carbon hiệu quả và bền vững

Hình thành thị trường phát thải carbon hiệu quả và bền vững

29/09/2022 13:55

Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26, Việt Nam cần kết hợp nhiều giải...
Chiến lược phát triển năng lượng: Nền tảng vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Chiến lược phát triển năng lượng: Nền tảng vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

08/09/2022 09:11

Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” v...
Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

Việt Nam thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới tăng trưởng xanh

20/08/2022 08:20

Việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh là một lựa chọn tất yếu và là cơ hội lớn để Việt Nam có thể trở...
Kinh tế tuần hoàn: Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp

Kinh tế tuần hoàn: Giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp

15/08/2022 14:45

Tăng trưởng xanh, sản xuất bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn là xu hướng phát triển tất yếu mà cả thế giới và Việt...
Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững

Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững

10/08/2022 14:30

Với chủ đề “Hài hoà phát triển kinh tế và BVMT hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững” như lời kêu gọi mạn...
6 khuyến nghị giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi xanh"

6 khuyến nghị giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình “chuyển đổi xanh"

09/08/2022 08:56

Để thực hiện các cam kết về chuyển dịch năng lượng công bằng, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình sản xuất năng lượng tái t...
Hội nghị Môi trường toàn quốc V: Nỗ lực vì tương lai bền vững hơn

Hội nghị Môi trường toàn quốc V: Nỗ lực vì tương lai bền vững hơn

08/08/2022 11:19

Bộ TN&MT lựa chọn chủ đề của Hội nghị năm nay là “Hài hoà phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế...
Việt Nam cam kết chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết chủ động thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu

27/07/2022 16:45

Việt Nam phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, chủ động thích ứng hiệ...
Cần quy hoạch dài hạn và khung chính sách cho điện gió ngoài khơi

Cần quy hoạch dài hạn và khung chính sách cho điện gió ngoài khơi

27/07/2022 08:46

Theo các chuyên gia, phát triển điện gió cần có cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, khoa học công nghệ và thu hút, p...
Chuyển đổi năng lượng - “xương sống” của phát triển bền vững ở VN

Chuyển đổi năng lượng - “xương sống” của phát triển bền vững ở VN

23/07/2022 09:35

Thực hiện lộ trình phát triển thích ứng với khí hậu và phát thải ròng bằng “0” trong thời gian tới, dự kiến Việt Nam sẽ...
Ba đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam

Ba đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam

21/07/2022 14:28

Việt Nam là 1 trong những nước chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó...
Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao trong cuộc chiến chống BĐKH

Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao trong cuộc chiến chống BĐKH

12/07/2022 14:10

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại. Trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu, Tổng Th...
Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia hướng tới nền kinh tế tuần hoàn

04/07/2022 10:17

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, yêu cầu cấp bách hiện nay là cần có mô hình kinh tế hiệu quả hơn về sử dụng tài nguyên, ngă...
Việt Nam nắm bắt tốt xu hướng phát triển kinh tế xanh bền vững

Việt Nam nắm bắt tốt xu hướng phát triển kinh tế xanh bền vững

30/05/2022 14:10

Việt Nam đang được nhiều doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao về tiềm năng phát triển nền kinh tế xanh sau những nỗ lực mà...
12

Liên kết