Phát triển nhiệt điện than: Đang vay mượn và chuyển rủi ro cho tương lai

Phát triển nhiệt điện than: Đang vay mượn và chuyển rủi ro cho tương lai

14/07/2021 06:01

Nhiên liệu phải nhập khẩu, nguồn tài chính quốc tế cho các dự án mới ngày càng khó khăn khiến nhiệt điện than trở nên đắ...
Phát triển điện khí ở Việt Nam (Kỳ 1): Tiêu dùng năng lượng trên thế giới

Phát triển điện khí ở Việt Nam (Kỳ 1): Tiêu dùng năng lượng trên thế giới

29/10/2020 10:12

Để phát triển bền vững, trước hết ngành điện (bao gồm sản xuất điện, truyền tải phân phối điện và tiêu dùng điện) phải đ...
Bộ Công thương kỳ vọng sớm hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện III

Bộ Công thương kỳ vọng sớm hoàn thiện Đề án Quy hoạch điện III

28/09/2020 15:50

Thông qua Hội thảo tổ chức mới đây, Bộ Công thương mong muốn xây dựng được bản Đề án Quy hoạch điện VIII có hiệu quả, có...

Liên kết