Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

24/02/2023 09:40

Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong quá trình xây dựng các trung tâm NLTT điện gió ngoài k...
Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

23/12/2022 14:51

Để có thể thực hiện được những mục tiêu trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, Việt Nam cần sự hợp tác và hỗ trợ từ...
Ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á

06/10/2022 11:36

Nhằm điều phối thông tin, cung cấp kiến thức mới, tạo tương tác cho các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng...
Phát triển điện gió ngoài khơi hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh

Phát triển điện gió ngoài khơi hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh

28/09/2022 08:51

Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam là lĩnh vực mới mẻ, nhưng giữ vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp...
Thu hút nguồn lực tài chính cho chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam

Thu hút nguồn lực tài chính cho chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam

22/08/2022 08:32

Thách thức lớn nhất trong việc hiện thực hóa được các mục tiêu về chuyển đổi năng lượng và hướng tới mục tiêu phát thải...
Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ

03/08/2022 08:29

Đông Nam Bộ là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước. Khu vực này được đề xuất định hướng trở thành vùng dẫn dắt...
Chuyển đổi năng lượng - “xương sống” của phát triển bền vững ở VN

Chuyển đổi năng lượng - “xương sống” của phát triển bền vững ở VN

23/07/2022 09:35

Thực hiện lộ trình phát triển thích ứng với khí hậu và phát thải ròng bằng “0” trong thời gian tới, dự kiến Việt Nam sẽ...
Đảm bảo an ninh năng lượng trong thách thức mới

Đảm bảo an ninh năng lượng trong thách thức mới

24/05/2022 08:40

Để hướng đến mục tiêu cam kết phát thải ròng bằng “0” - Net Zero vào năm 2050 tại COP26, việc bảo đảm an ninh năng lượng...

Liên kết