Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững năng lượng tái tạo

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững năng lượng tái tạo

10/07/2023 08:40

Việt Nam xác định phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió ngoài khơi là nhiệm vụ quan trọng trong việc c...
Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu

27/03/2023 09:18

Việt Nam luôn xác định "nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết...
Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

24/02/2023 09:40

Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong quá trình xây dựng các trung tâm NLTT điện gió ngoài k...
Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế

14/04/2021 14:28

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu phát triển bền v...
Hàn Quốc hỗ trợ 9 triệu USD xây dựng Tam Kỳ thành đô thị thông minh

Hàn Quốc hỗ trợ 9 triệu USD xây dựng Tam Kỳ thành đô thị thông minh

07/12/2019 10:06

Chiều 6/12, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ ký kết...

Liên kết