Biến đổi khí hậu: Thế giới đang tiến đến điểm ‘không thể quay đầu’

Biến đổi khí hậu: Thế giới đang tiến đến điểm ‘không thể quay đầu’

21/07/2021 08:02

Những hiện tượng thời tiết cực đoan tăng đột biến gần đây đang cho thấy biến đổi khí hậu đang chạm đến điểm “không thể q...
Chống biến đổi khí hậu: Chưa bao giờ là muộn

Chống biến đổi khí hậu: Chưa bao giờ là muộn

14/07/2021 14:06

Năm 2016, 2019 và 2020 được ghi nhận là những năm nóng kỷ lục, trong đó năm 2020 là năm nóng nhất từ trước đến nay với n...

Liên kết