Tạp chí Kinh tế Môi trường giành Giải Đặc biệt báo chí tuyên truyền về Tiết kiệm năng lượng 2022

Tạp chí Kinh tế Môi trường giành Giải Đặc biệt báo chí tuyên truyền về Tiết kiệm năng lượng 2022

08/12/2022 07:10

Với loạt bài viết 5 kỳ “Việt Nam còn nhiều thách thức để bảo đảm an ninh năng lượng” nhóm tác giả Tạp chí Kinh tế Môi tr...
Sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải gần 1 triệu tấn CO2 mỗi năm

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm phát thải gần 1 triệu tấn CO2 mỗi năm

31/10/2022 09:02

Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam đã tiết kiệm được 1,18 triệu MWh/năm và giảm phát thải khí nhà...
Tiết kiệm năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững

Tiết kiệm năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững

27/10/2022 10:17

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của thế giới, trong đó có Việt Nam tiếp tục...
Tiết kiệm năng lượng - Câu chuyện không chỉ riêng nước nghèo [Bài 2]

Tiết kiệm năng lượng - Câu chuyện không chỉ riêng nước nghèo [Bài 2]

17/10/2022 10:43

Năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống người dân cũng như phát triển kinh tế. Vì vậy, sử dụng năng l...
Giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

19/09/2022 08:36

Trong bối cảnh trong nước và thế giới hiện nay, giải pháp thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả về năng lượng cần đặt l...
Ngày Trái Đất 22/4: Việt Nam hướng tới tiết kiệm năng lượng

Ngày Trái Đất 22/4: Việt Nam hướng tới tiết kiệm năng lượng

19/04/2022 08:26

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xem là giải pháp phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, vừa bảo vệ...
Triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Triển khai Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

25/07/2020 07:00

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đặt mục tiêu tiết kiệm được từ 5-7...

Liên kết