Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững năng lượng tái tạo

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững năng lượng tái tạo

10/07/2023 08:40

Việt Nam xác định phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng gió ngoài khơi là nhiệm vụ quan trọng trong việc c...
Quy hoạch không gian biển đảm bảo sự phát triển bền vững của năng lượng tái tạo

Quy hoạch không gian biển đảm bảo sự phát triển bền vững của năng lượng tái tạo

24/04/2023 08:40

Chuyên gia cho rằng, đẩy nhanh quy hoạch không gian biển là điều cần thiết để mở ra tiềm năng to lớn về phát triển điện...
Gần 30.000 tỷ USD để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon tại ASEAN

Gần 30.000 tỷ USD để thực hiện mục tiêu trung hòa carbon tại ASEAN

05/04/2023 09:14

Đến năm 2050, ASEAN sẽ cần 29.400 tỷ USD để sản xuất 100% năng lượng tái tạo. ASEAN đã đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng l...
Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu

Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó biến đổi khí hậu

27/03/2023 09:18

Việt Nam luôn xác định "nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết...
Phát triển hydro xanh trong chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam

Phát triển hydro xanh trong chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam

02/03/2023 09:01

Hydro xanh và những dẫn xuất của Hydro xanh đang được thế giới quan tâm và kỳ vọng là giải pháp có vị trí ngày càng quan...
Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

Việt Nam nỗ lực hợp tác quốc tế trong chuyển dịch năng lượng xanh

24/02/2023 09:40

Việt Nam mong muốn nhận được hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong quá trình xây dựng các trung tâm NLTT điện gió ngoài k...
Bảo vệ môi trường là nền tảng phát triển kinh tế bền vững

Bảo vệ môi trường là nền tảng phát triển kinh tế bền vững

31/01/2023 09:44

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, môi trường là không gian, nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cung c...
Cơ hội phát triển năng lượng tái tạo cho Việt Nam và thế giới

Cơ hội phát triển năng lượng tái tạo cho Việt Nam và thế giới

26/12/2022 08:57

Việt Nam cam kết tăng công suất năng lượng từ các nguồn tái tạo, đồng thời tạo điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi. Đây có...
Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

23/12/2022 14:51

Để có thể thực hiện được những mục tiêu trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, Việt Nam cần sự hợp tác và hỗ trợ từ...
Xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam đa dạng

Xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam đa dạng

08/12/2022 09:05

Kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì là điểm sáng tăng trưởng, dù có nhiều thách thức nhưng vẫn thu hút đầu tư trực tiếp nư...
Phát triển năng lượng gió - Giải pháp năng lượng sạch ở Việt Nam

Phát triển năng lượng gió - Giải pháp năng lượng sạch ở Việt Nam

07/12/2022 14:11

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là nước có tiềm năng năng lượng gió lớn nhất trong 4 nước của khu vực. Vì...
Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

28/10/2022 09:31

Xác định các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưở...
Ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Đông Nam Á

06/10/2022 11:36

Nhằm điều phối thông tin, cung cấp kiến thức mới, tạo tương tác cho các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng...
Phát triển điện gió ngoài khơi hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh

Phát triển điện gió ngoài khơi hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh

28/09/2022 08:51

Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam là lĩnh vực mới mẻ, nhưng giữ vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp...
Hoàn thiện chính sách, giám sát nguồn lực cho phát triển năng lượng

Hoàn thiện chính sách, giám sát nguồn lực cho phát triển năng lượng

14/09/2022 08:30

Việt Nam là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm liên tục. Để đạt các mục tiêu về phát triển k...

Liên kết